Welkom op de website van

" De Bazuin te Sion " en " Ellen White Stichting "


 ... Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij,

Openbaring 1: 3


"De Bazuin te Sion" en de "Ellen White Stichting" zijn stichtingen met als doel het publiceren en verkondigen van het eeuwig evangelie door middel van boeken, brochures, en lezingen. De medewerkers zijn leden van de kerk der Zevende-dags Adventisten. 


LET OP: Via onderstaande link kunt u al onze E-books en kwartaalbladen downloaden.

 

" DE HOEKSTEEN " en " JEZUS DE VRIEND VAN JONG EN OUD "

via onze E-bookshop in E-book formaat.


Voor eventuele giften zodat wij dit belangrijke werk kunnen blijven voortzetten,

kunt u de volgende rekening gebruiken:

NL26 ABNA 0591860724  t.n.v. St. De Bazuin te Sion

NL31 ABNA 0533416000   t.n.v. Ellen G. Whitestichting

 

Deze website wordt door ZDA-dienstverlening onderhouden.

Copyright 2015 - 2024 - ZDA-dienstverlening.

 

Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.