Het doel van deze dienstverlening is het gereedmaken van boeken en bladen voor het verspreiden van de evangelieboodschap en meer in het bijzonder de boodschap die in adventistische kringen bekend is als de 'drie engelen boodschap'.


De dienstverlening zal haar doel zonder winstoogmerk verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

 

-   Het gereed maken van gratis kwartaalbladen zoals:

    Kwartaalblad:   De Hoeksteen

    Kwartaalblad:   Jezus de Vriend van Jong en Oud


-   Het gereed maken van boeken zowel in Nederlands en Engels,

    voor de webwinkels van 

   " De Bazuin te Sion",  /   "Ellen G.White Stichting".  en de " ZDA-ebooks ".

   

-   Het geven van Lezingen en Bijbelstudies in diverse plaatsen,

    o.a. Apeldoorn, Leiden, Rotterdam International, Heerlen, Breda,


-   Het maken en onderhouden van website's en webwinkels

    voor diverse stichtingen en adventistische gemeenten.

  

 - www.gezonderleven-breda.nl

   - www.breda-adventist.nl

   - www.bazuintesion.nl

   - www.egwhitestichting.nl

   - www.bazuintesion-shop.nl

   - www.bazuintesion-shop-2.nl

   - www.zda-ebooks.nl

 

-   Het onderhouden van contacten met diverse projecten,

    o.a. Marokko, Kenya, Ethiopia, India, en Birma, Thailand, Vietnam, Nepal, Cambodja


-   Vertaalwerk op adventistische bijeenkomsten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

   Marian en Ben Pel - ZDA-dienstverlening

 
UA-18803544-1